به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

 

ردیف

نام شرکت

ظرفیت

مگاوات

محل احداث

آدرس و تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

1

شرکت مدیریت پروژه های

نیروگاهی - مپنا

5

قزوین تاکستان

کهک 1

تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به نفت جنوبی، پلاک 282 تلفن:23151914

مرداد ماه 1393

2

20

قزوین تاکستان

کهک 2

بهمن ماه 1393

3

30

قزوین تاکستان

کهک 3

اسفند ماه 1395

4

50

آق کند

(آذربایجان شرقی)

جمع کل

105

 

 

  • فیلم مستند نیروگاه
  • مصاحبه با مدیران پروژه