به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

 

ردیف

نام شرکت و پروژه

ظرفیت

MW

محل احداث

آدرس و شماره تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

 

۱

 

 

 

 شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی- مپنا

5

قزوین - تاکستان کهک ۱

 

 

بلوار میرداماد نبش خیابان کجور پلاک ۲۳۱

تلفن ۲ - ۸۱۹۸۱۰۰۱

مرداد ماه ۱۳۹۳

 

2

 

20

 

قزوین - تاکستان کهک ۲

بهمن ماه 1393

 

3

 

 

30

 

قزوین - تاکستان کهک 3

 

اسفند ماه۱۳۹5

 

   جمع کل

55

 


 

 

  • فیلم مستند نیروگاه
  • مصاحبه با مدیران پروژه