به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
 

ردیف

نام شرکت و پروژه

ظرفیت

MW

محل احداث

آدرس و شماره تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

1

شرکت تولید و توسعه نیروی برق سبز دیزباد

4/1

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی -کیلومتر ۵۵ جاده مشهد- نیشابور تلفن

۰۵۱۳۳۵۶۳۵۷۷

بهمن ۱۳۹۴

 

  • فیلم مستند
  • مصاحبه با مدیران پروژه