به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
 

 

ردیف

نام شرکت و پروژه

ظرفیت

MW

محل احداث

آدرس و شماره تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

1

شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود

28/4

خراسان رضوی - نیشابور

مشهد  کیلومتر ۵۵ جاده مشهد - نیشابور تلفن  ۰۵۱۲۳۵۶۳۵۷۵

مهر ۱۳۸۹

 

 

 

  • فیلم مستند
  • مصاحبه با مدیران پروژه