به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

نیروگاه های بازیافت حرارتی

ردیف

نام شرکت و پروژه

ظرفیت

MW

محل احداث

آدرس و شماره تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

توضیحات

 

۱

کشت و صنعت دهخدا

9/600

اهواز

اهواز کیلومتر 23 جاده دغاغله کدپستی 6176713111 تلفن 06133436011

96/2/3