به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

 

ردیف

نام شرکت

ظرفیت

مگاوات

محل احداث

آدرس و تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

1

 

 

شرکت آفتاب ماد راه ابریشم  

7

نیروگاه خلیج فارس

تهران، فردوس ، خ گلستان شمالی (شهید مجید مالکی) بزرگراه آیت ا... کاشانی ، پلاک 222 ، طبقه 3 واحد11

 تلفن: 40440520

2

7

نیروگاه امیرکبیر

3

7

کردآباد -همدان

4

7

ابراهیم آباد همدان

5

7

همدان

جمع کل

35