به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

ردیف

نام شرکت

ظرفیت

مگاوات

محل احداث

آدرس و تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

1

نیروگاه ماهد انرژی چشمه روزیه  

3

شهمیرزاد(استان سمنان)

تهران- خیابان خرمشهر، ابتدای خیابان عرب علی، کوچه دوم پلاک 21 طبقه سوم

شماره تماس: 88527610-021

1397