به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

اجرای بهینه­سازی مصرف انرژی در کوره­های ذوب شرکت ریخته­گری اصفهان

* جایگزینی کوره القایی فرسوده با تکنولوژی جدید

Ãاصفهان

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (MW)

میزان صرفه‌جویی سالانه(GWH)

3/0

2/2