به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

 

 

ردیف

نام شرکت و پروژه

ظرفیت

MW

محل احداث

آدرس و شماره تلفن شرکت

تاریخ شروع بهره برداری

1

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

0/6

خراسان رضوی- مشهد

مشهد- بلوار آزادی  نبش آزادی۲۱

تلفن ۰۵۱۱۶۰۷۷۱۲۱

1388/06/10

 

 

  • فیلم مستند
  • مصاحبه با مدیران پروژه