به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

از سال ١٣٨٨ که اولین نیروگاه تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسید تاکنون بالغ بر 975 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به شبکه تزریق و 3459 میلیارد ریال بهای آن به نیروگاه ها پرداخت شده است.

تا دی ماه 96 از میان درخواست های دریافتی و پروانه های صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی تقریباً 219 مگاوات به بهره‌برداری رسیده است و 2594 مگاوات دارای قرارداد خرید برق می باشد.

ظرفیت انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسیده تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(hMW)

خورشیدی (hMW)

زیست توده (hMW)

برق‌آبی کوچک (hMW)

بازیافت حرارتی

 (hMW)

زمین گرمایی

(hMW)

مجموع (hMW)

در حال بهره‌برداری

92.1

89.6

10.57

13.55

13.6

---

219.4

                

تولید برق انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی از ابتدای راه اندازی تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(hMW)

خورشیدی (hMW)

زیست توده (hMW)

برق‌آبی کوچک (hMW)

بازیافت حرارتی(hMW)

زمین گرمایی

(hMW)

مجموع

 (hMW)

در حال بهره‌برداری

654290

58795

84428

134047

43683

---

975243


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۵۶