به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

از سال ١٣٨٨ که اولین نیروگاه تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسید تاکنون بالغ بر 701میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به شبکه تزریق و 2275 میلیارد ریال بهای آن به نیروگاه ها پرداخت شده است.

تا اردیبهشت 96 از میان درخواست های دریافتی و پروانه های صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی تقریباً 173مگاوات به بهره‌برداری رسیده است و 1628 مگاوات دارای قرارداد خرید برق می باشد.

 

 

 

ظرفیت انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسیده تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(MW)

خورشیدی (MW)

زیست توده (MW)

برق‌آبی کوچک (MW)

بازیافت حرارتی

 (MW)

زمین گرمایی

(MW)

مجموع (MW)

در حال بهره‌برداری

92.06

45.87

10.57

10.85

13.6

---

172.95

 

                

تولید برق انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی از ابتدای راه اندازی تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(MWh)

خورشیدی (MWh)

زیست توده (MWh)

برق‌آبی کوچک (MWh)

دریایی (امواج) (MWh)

زمین گرمایی

(MWh)

مجموع (MWh)

در حال بهره‌برداری

536562

9716

72198

82558

---

---

701034


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۴۳