به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

از سال ١٣٨٨ که اولین نیروگاه تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسید تاکنون بالغ بر 2855 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به شبکه تزریق و 9141 میلیارد ریال بهای آن به نیروگاه ها پرداخت شده است.

تا بهمن ماه 97 از میان درخواست های دریافتی و پروانه های صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی تقریباً 488 مگاوات به بهره‌برداری رسیده است و 4470 مگاوات دارای قرارداد خرید برق می باشد.

ظرفیت انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسیده تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(MW)

خورشیدی (MW)

زیست توده

 (MW)

برق‌آبی کوچک (MW)

بازیافت حرارتی

 (MW)

زمین گرمایی

(MW)

مجموع (MW)

در حال بهره‌برداری

183.4

285.5

10.6

22.9

13.6

---

516

                

تولید برق انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی از ابتدای راه اندازی تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(hMW)

خورشیدی (hMW)

زیست توده (hMW)

برق‌آبی کوچک (hMW)

بازیافت حرارتی(hMW)

زمین گرمایی

(hMW)

مجموع

 (hMW)

در حال بهره‌برداری

1077102

501516

113090

211849

89277

---

1992834


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۵