به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

از سال ١٣٨٨ که اولین نیروگاه تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسید تاکنون بالغ بر 3082 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به شبکه تزریق و 9400 میلیارد ریال بهای آن به نیروگاه ها پرداخت شده است.

تا اردیبهشت ماه 98 از میان درخواست های دریافتی و پروانه های صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی تقریباً 530 مگاوات به بهره‌برداری رسیده است و 4660 مگاوات دارای قرارداد خرید برق می باشد.

ظرفیت انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسیده تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(MW)

خورشیدی (MW)

زیست توده

 (MW)

برق‌آبی کوچک (MW)

بازیافت حرارتی

 (MW)

زمین گرمایی

(MW)

مجموع (MW)

در حال بهره‌برداری

185.9

297.3

10.6

22.9

13.6

---

530

                

تولید برق انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی از ابتدای راه اندازی تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(hMW)

خورشیدی (hMW)

زیست توده (hMW)

برق‌آبی کوچک (hMW)

بازیافت حرارتی(hMW)

زمین گرمایی

(hMW)

مجموع

 (hMW)

در حال بهره‌برداری

1616976

601161

116389

652738

94940

---

3082204


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۱