به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

از سال ١٣٨٨ که اولین نیروگاه تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسید تاکنون بالغ بر 859 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به شبکه تزریق و 3382 میلیارد ریال بهای آن به نیروگاه ها پرداخت شده است.

تا شهریور 96 از میان درخواست های دریافتی و پروانه های صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی تقریباً 176 مگاوات به بهره‌برداری رسیده است و 2028 مگاوات دارای قرارداد خرید برق می باشد.

ظرفیت انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی به بهره برداری رسیده تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(hMW)

خورشیدی (hMW)

زیست توده (hMW)

برق‌آبی کوچک (hMW)

بازیافت حرارتی

 (hMW)

زمین گرمایی

(hMW)

مجموع (hMW)

در حال بهره‌برداری

89.56

53.157

10.56

13.55

9.6

---

176.427

                

تولید برق انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی از ابتدای راه اندازی تاکنون

 

نوع نیروگاهها

بادی

(hMW)

خورشیدی (hMW)

زیست توده (hMW)

برق‌آبی کوچک (hMW)

بازیافت حرارتی(hMW)

زمین گرمایی

(hMW)

مجموع

 (hMW)

در حال بهره‌برداری

603216

32054

80012

126378

17819

---

859479


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۴۶