به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مراحل درخواست و صدور مجوز

 

 فلوچارت

 

متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی کاربرگ های تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه را به همراه نامه درخواست کتبی بانضمام مستندات لازم نظیر اساسنامه، روزنامه رسمی وآگهی تغییرات ثبتی شرکت و مختصات سایت و... را به این سازمان ارسال می نمایند تا پروانه احداث برای ظرفیت مشخص در ساختگاه معین صادر گردد.
پس از اخذ سایر مجوزهای لازم نظیر مجوز محیط زیست، اتصال به شبکه و تملک زمین،قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی مبادله خواهد شد تا متقاضی عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه را آغاز نماید. در نیروگاه های زیست توده مبتنی بر زباله مجوز استفاده از زباله و در نیروگاه های برق آبی کوچک مجوز استفاده از خطوط و جریان های انتقال آب نیز ضروری می باشد.لذا مراحل انجام پروژه بشرح زیر می باشد:

مرحله اول : تشکیل پرونده و صدور پروانه احداث
- تحویل نامه درخواست متقاضی به همراه کاربرگ های تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه به ساتبا
- بررسی غیردولتی بودن متقاضی و عدم تداخل محل پروژه با سایر طرح ها و تقاضاهای قبلی درساتبا(استعلام کتبی از شرکت آب نیرو، آب منطقه ای و آب و فاضلاب فقط در مورد نیروگاه های برق آبی کوچک انجام خواهد شد)
- صدور پروانه احداث توسط ساتبا

مرحله دوم : اخذ مجوزها و عقد قرارداد
- دریافت مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست ومجوز تحویل زمین از مراجع ذیربط در همه نیروگاه ها
- دریافت مجوز تخصیص آب و حریم بستر برای نیروگاه های برق آبی کوچک از شرکت مدیریت منابع آب یا شرکت آب های منطقه ای یا شرکت آب و فاضلاب ذیربط
- مبادله قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی در ساتبا پس از کنترل و بررسی کلیه مجوزها

مرحله سوم : دوره پیشبرد و احداث نیروگاه (پس از عقد قرارداد)
- انجام عملیات مقدماتی و تأمین مالی پروژه در دوره پیشبرد قرارداد توسط متقاضی
- انجام عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه توسط متقاضی ونظارت بر پیشرفت احداث نیروگاه توسط ساتبا
- هماهنگی جهت اتصال به شبکه پس از تکمیل احداث نیروگاه (توسط ساتبا/ مدیریت شبکه)

مرحله چهارم : دوره بهره برداری
- شروع بهره برداری نیروگاه و تهیه صورت حساب های ماهانه بهای برق تجدیدپذیر توسط متقاضی
- پرداخت صورت حساب های ماهانه توسط ساتبا با اعمال ضرایب تعدیل و آمادگی ساعتی.

 لازم به ذکر است که متقاضیان خارجی  سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها جهت کسب اطلاع از امور عمومی سرمایه گذاری خارجی در ایران می توانند به سایت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به آدرس:www.investiniran.ir مراجعه فرمایند.

 

دانلود فلوچارت درخواست و صدور مجوز

کاربرگ معرفی متقاضی (فرم الف):

 

 

کاربرگ معرفی طرح (فرم ب) :

 

 

 فرم تعهد نامه درخواست پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر :

 

 

دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش تجدیدپذیرها

در اجرای مصوبه 96/21261/20/100 مورخ 1396/3/31 وزیر محترم نیرو، ضروری است کلیه متقاضیان صدور، تمدید و اصلاح پروانه احداث و پروانه بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، کارمزد مربوطه را به حساب تمرکز وجوه درآمد نزد خزانه به صورت پایا و ساتنا و به شماره شبا IR770100004001087801018258 از طریق بانک ملی ایران بنام سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) واریز و رسید آنرا به همراه سایر مدارک مورد نیاز از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بارگذاری نمایند.
مبلغ کارمزد در سال 1396 معادل یک میلیون ریال بر مگاوات بوده و نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با ظرفیت کمتر از یک مگاوات از پرداخت کارمزد معاف هستند . بدیهی است مبلغ کارمزد در سال های بعد بر اساس تورم سالیانه تعدیل خواهد شد.
همچنین مبلغ حق الامتیاز پروانه بهره برداری از نیروگاه در سال 1396 سالانه معادل ده هزار ریال بر کیلووات تعیین شده و برای سنوات آتی سالانه 15 درصد به این نرخ اضافه می شود.
جهت مشاهده مصوبه وزیر محترم نیرو اینجا کلیک نمائید.