به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

موضوع معافیت گمرکی برای تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر

دارندگان پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در صورتی که قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای نصب در نیروگاه را از خارج از کشور وارد می نمایند می توانند از معافیت یا تخفیف حقوق گمرکی استفاده کنند. بدین منظور سرمایه گذاران محترم می توانند به درگاه الکترونیکی اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام سامانه بهین یاب به آدرس http://behinyab.ir مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.