به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

ارتباط سریع متقاضیان با کارشناسان ساتبا

متقاضیان علاقمند به سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صورت داشتن سوال های احتمالی می توانند با کارشناسان این سازمان به شرح زیر تماس حاصل فرمایند: 
 کارشناسان دفتر روابط عمومی(ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث نیروگاه):

 آقای محمدرضا قزلباش کهن 

(سوالات و مشکلات مربوط به نیروگاه های بزرگ)

تلفن: 88371620

پست الکترونیکی: Mr.ghezelbash@iranenergy.org.ir

 آقای حمیدبلوچ نژاد مجرد

(سوالات و مشکلات مربوط به نیروگاه های مختص مشترکین برق)

تلفن:88371628

پست الکترونیکی: h.balouchnezhad@iranenergy.org.ir

پیشخوان ثبت نام الکترونیکی :

 آقایان :                                     خانم ها :

فرید خلفی (داخلی122)                         الهام خوشخو(داخلی127)

رضا سلگی (داخلی123)                         سمانه سفری(داخلی126)

ابوالفضل افخمی(داخلی121)

محمدباقر روشن(داخلی125)

تلفن: 88377297

        88377300 

پست الکترونیکی: kharidtazmini@satba.gov.ir


 

 
 لطفا نظر خود را در رابطه با کارشناس پاسخگو در بخش زیر اعلام فرمایید.
میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعاتمیزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعاتمیزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعاتمیزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعاتمیزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعاتمیزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعاتمیزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعاتمیزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و ارایه اطلاعات