به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر

    نکات مهم:

قبل از شروع فرآیند درخواست پروانه احداث و عقد قرارداد تضمینی فروش برق نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک ، توجه متقاضیان محترم را به نکات زیر جلب می نمائیم:

  • در اجرای تذکرات دستگاه های نظارتی به استحضار متقاضیان محترم می رساند که خرید و فروش پروانه احداث و قرارداد خرید تضمینی برق از سوی متقاضیان ممنوع بوده و در صورت کشف، موجب ابطال کلیه مجوزها و امتیازات خواهد شد. ضروری است متقاضیان محترم قبل از تشکیل شرکت و درخواست صدور پروانه احداث نسبت به ترکیب قطعی سرمایه گذاران اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است پس از صدور پروانه احداث و یا مبادله قرارداد خرید تضمینی برق، تغییر ترکیب سهامداری امکان پذیر نخواهد بود.
  • با عنایت به اینکه ساتبا سازمانی دولتی است و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر سازمان های دولتی عمل می نماید لذا هرگونه مجوز، تائیدیه و...که در رابطه با سرمایه گذاری بخش غیردولتی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و پاک صادر می نماید در چارچوب مقررات و ضوابط دولتی بوده و صرفاً برق تولیدی از نیروگاه را خریداری خواهد نمود. بر این اساس کلیه مسئولیت امکان سنجی، پتانسیل سنجی، ارزیابی منبع انرژی، طراحی، انتخاب و تامین تجهیزات، تامین مالی، احداث و بهره برداری از نیروگاه، تولید برق و حفاظت فنی ، مالی و جانی دوره بهره برداری بعهده سرمایه گذار می باشد . سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق هیچگونه تضمین و مستندات مشابه بابت دریافت تسهیلات از بانک ها صادر نخواهد نمود.همچنین در رابطه با تجهیزات انتخاب شده برای احداث نیروگاه هیچ تائیدیه ای از سوی این سازمان صادر نخواهد شد.
  • نرخ‌های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می‌شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر 36 ماه برای انواع نیروگاه‌های زیست‌توده، زمین‌گرمایی و بادی بیش از 7 مگاوات، حداکثر 30 ماه برای نیروگاه‌های زیست‌توده، حداکثر 24 ماه برای نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بیش از 7 مگاوات، بادی تا 7 مگاوات و برق‌آبی کوچک، حداکثر 18 ماه برای نیروگاه‌های بازیافت تلفات حرارتی، توربین‌های انبساطی و سامانه‌های پیل سوختی و حداکثر 15 ماه برای نیروگاه‌های خورشیدی تا 7 مگاوات از زمان ابلاغ قرارداد به بهره‌برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود.
  • اعتبار مجوزهای صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر حداکثر شش ماهه بوده و در صورت عدم پیشرفت پروژه، مجوز صادره باطل خواهد شد.

با عنایت به دو نکته اخیر لازم است متقاضیان محترم بر اساس ظرفیت هائی که نسبت به توانمندی احداث آن اطمینان دارند اقدام نمایند در غیر این صورت نه تنها امکان بهره مندی ازمنافع قرارداد خرید تضمینی برق را از دست خواهند داد بلکه این موضوع به عنوان امتیاز منفی در صدور پروانه و قراردادهای احتمالی بعدی آنها در نظر گرفته خواهد شد.

تعرفه
روند اجرایی
پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک
راهنمای درخواست قرارداد خرید تضمینی برق
ارتباط سریع
تمدید پروانه
سوالات
مشوق
دانلود فرم ها

 

   

 

 

 
 
 

قابل توجه سرمایه‌گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی

با توجه به پرسش و پیگیری‌های سرمایه‌گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی به اطلاع می‌رساند "پروانه بهره‌برداری" نیروگاه های تجدیدپذیر پس از ارزیابی اولیه و تکمیل مدارک در شرکت‌های توزیع یا برق منطقه‌ای ذیربط (حسب مورد) و معرفی به "سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق" صادر خواهد شد.

توجه متقاضیان احداث نیروگاه های برق تجدیدپذیر و پاک را به مقررات مالیاتی و معافیت های مقرر در ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم جلب می نماید .


 

ماده 132 قانون مالیات های مستقیمماده 132 قانون مالیات های مستقیم

 

 

راهنمای تنظیم صورتحساب

راهنمای تنظیم صورتحساب

مخصوص قراردادهای مطابق بند ب ماده 133 برنامه پنجم

 

برای محاسبه تعدیل قیمت فروش برق نیاز به چهار عامل در فرمول تعدیل است که همگی توسط سایت بانک مرکزی ایران اعلام می گردند:

1- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت

2- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال بهره برداری(تجاری)

3- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از زمان پرداخت

4- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از شروع بهره برداری (تجاری)

ضمن اینکه ضریب آلفا توسط فروشنده اعلام می گردد و مقدار مجاز آن بین 0.15 تا 0.3 است.

 
راهنمای تنظیم صورتحساب   

 

موارد 1 و 2 از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/category/1611.aspx

موارد 3 و 4 پس از وارد کردن ابتدا و انتهای بازه های زمانی مورد نظر و نوع ارز یورو از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/exratesadv/exratesadv_fa.aspx

پس از وارد کردن موارد فوق در فرمول، ضریب تعدیل که تا 5 رقم اعشار گرد می شود به دست می آید. با ضرب آن در مبلغ پایه خرید برق (مندرج در ماده 2 شرایط خصوصی قرارداد)، مبلغ واحد به ازاء هر کیلووات ساعت تولید معادل در صورتحساب مشخص خواهد شد که تا 2 رقم اعشار گرد می شود.

 

برای محاسبه تولید معادل جهت درج در صورتحساب فروش برق تجدیدپذیر احتیاج به مقدار تولید خالص نیروگاه و همچنین ضرایب بهای ساعتی داریم که هر دو مورد از طریق سایت مدیریت شبکه برق ایران قابل دریافت هستند.

تولید خالص نیروگاه پس از وارد کردن شناسه کاربر و کلمه عبوری که از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران در اختیار فروشنده برق قرار می گیرد، از طریق پیوند زیر قابل دریافت می باشد:

http://meteringamr.igmc.ir

ضریب بهای ساعتی قابل استفاده برای تنظیم هر صورتحساب آخرین ویرایش ضریب بهای ساعتی درج شده در پیوند زیر می باشد:

http://www.igmc.ir/Documents-Management?EntryId=307808

تولید معادل در هر ساعت از شبانه روز از ضرب تولید خالص آن ساعت در ضریب بهای آمادگی همان ساعت حاصل می شود که با جمع تولید معادل در تمام ساعات یک ماه، تولید معادل آن ماه برای درج در صورتحساب به دست می آید.

حاصل ضرب مبلغ واحد در تولید معادل مساوی با مبلغ کل صورتحساب فروش برق تجدیدپذیر خواهد بود.

کاربر گرامی : در صورتی که برای تصمیم گیری سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به اطلاعات بیشتری نیاز است ، لطفا این موارد را در پنجره زیر درج و آن را ارسال نمایید تا همکاران ساتبا نسبت به پیش بینی و درج آن در وب سایت اقدام نمایند.