به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

 راهنمای سامانه

سامانه مهان
 نکات
توجه:

این سامانه فقط برای ثبت ­نام نیروگاه ­های غیرانشعابی می­ باشد.

متقاضیان نیروگاه­ های انشعابی (با قبض برق) با شرکت توزیع برق منطقه خود تماس بگیرند.