به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

پتانسیل منابع و نقشه زمین گرمایی در ایران :

موقعیت قرارگیرى ایران در مرزهاى تکتونیکى،نیروى عظیم نهفته در کالبد کشور را نشان مى دهد. فشارصفحة قاره اى عربستان و صفحة اقیانوس هند از سوی دگر باعث تغییر شکل هاى وسیعى در ایران شده است که چین خوردگى هاى منطقة زاگرس و راندگى آن، شواهدسطحى عظیم این نیروها هستند. قرارگرفتن در کمربند آتشفشانى باعث شده است که گسترة ایران از لحاظ زمین ساختارى، بسیار فعال بوده و از پتانسیل بالاى انرژى زمین گرمایى بهره مند باشد و وجود فعالیت هاى آتشفشانى وچشمه هاى آب گرم فراوان،گواه بر این مدعى است.پتانسیل انرژى زمین گرمایى در ایران براساس مطالعات انجام شده در بیش از 10 منطقه شناسایى شده است این مناطق بر اساس میزان فعالیتهای تکتونیکی، میزان چشمه های آب گرم و ظهورهای سطح الارضی و سایر شواهد زمین شناسی شناسایی شده اند.و براساس مطالعات انجام شده  در سال 1377این مناطق بدین شرح هستند:

منطقة سبلان ، مشکین شهر، سرعین و بوشلى  -منطقة دماوند، ناحیة ناندل- منطقة ماکو، ناحیة سیاه چشمه -منطقة خوى، ناحیة قطور- منطقة سهند- منطقة تفتان،بزمان- منطقة نایبند- منطقة بیرجند، فردوس- منطقةتکاب، هشترود- منطقة خور، بیابانک- منطقة اصفهان، محلات-  منطقة رامسر-  منطقة بندرعباس، میناب-  منطقةبوشهر، کازرون و  منطقة لار بستک.

براساس طبقه بندى هاى صورت گرفتة جهانى، ایران در گروه کشورهایى که داراى ذخایر احتمالى براى تولیدبرق از انرژى زمین گرمایى با استفاده از سیکل هاى تبخیرلحظه اى و باینرى ( براى دورة 30 ساله) قرار گرفته و قابلیت تولید برق زمین گرمایى با ظرفیت بیش از 200 مگاوات است براى آن پیش بینى شده است.احداث نیروگاه زمین گرمایى در ایران و در منطقة مشکین شهر، نخستین نیروگاه از این نوع در منطقة خاورمیانه خواهد بود و امکان دستیابى به انرژى سبز با تولید برق عارى از هرگونه آلودگى زیست محیطى را فراهم مى کند. نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر در 25 کیلومتری این شهرستان در دامنة سبلان واقع شده است که علاوه بر تولید برق، در احداث استخر پرورش ماهی و احداث واحدهای گلخانه ای و تأمین آب گرم منازل نیز کاربرد خواهد داشت .

تصاویر زمین گرمایی 17 

 


جدول پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی (کیلو ژول)

ردیف

نام استان

تعداد تقریبی چشمه های آب گرم

تعداد مناطق زمین گرمایی احتمالی

انرژی حرارتی

(Kj)

1

آذربایجان شرقی

15

7

1016 ×51.8

2

آذربایجان غربی

41

10

16 10×74

3

اردبیل

50

6

16 10×44.4

4

اصفهان

6

4

16 10×29.6

5

ایلام

2

1

16 10×7.4

6

بوشهر

3

3

16 10×22.2

7

تهران

--

--

--

8

چهارمحال و بختیاری

1

1

16 10×7.4

9

خراسان جنوبی

1

1

16 10×7.4

10

خراسان رضوی

3

3

16 10×22.2

11

خراسان شمالی

3

3

16 10×22.2

12

خوزستان

--

--

--

13

زنجان

3

3

16 10×22.2

14

سمنان

1

1

16 10×7.4

15

سیستان و بلوچستان

10

5

16 10×37

16

فارس

3

3

16 10×22.2

17

قزوین

4

4

16 10×29.6

18

قم

--

--

--

19

کردستان

--

--

--

20

کرمان

9

8

16 10×59.2

21

کرمانشاه

2

2

16 10×14.8

22

کهکیلویه و بویراحمد

1

1

16 10×7.4

23

گلستان

1

1

16 10×7.4

24

گیلان

2

2

16 10×14.8

25

لرستان

2

2

16 10×14.8

26

مازندران

5

5

16 10×37

27

مرکزی

6

1

16 10×7.4

28

هرمزگان

16

14

16 10×103.6

29

همدان

--

--

--

30

یزد

1

1

16 10×7.4

31

البرز

--

--

--

جمع

191

147

19 10×1.087