تجدید مناقصه شماره 2 سرمایه گذاری در نیروگاه تجدیدپذیر و پاک با ظرفیت بیش از 10 مگاوات

به منظور کشف بهترین و مناسب ترین قیمت جهت احداث و بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک بیش از 10مگاوات، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) با عنایت به قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای اجرای بند 2 مصوبه شماره 98/33560/20/100 مورخ 98/7/20 وزیر محترم نیرو در نظر دارد در راستای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور نسبت به مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در پروژه احداث، بهره برداری و نیروگاه بیش از 10مگاوات با شرایط زیر اقدام نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مالی لازم به منظور احداث نیروگاه بیش از 10مگاوات را داشته و در مدت مشخص شده نسبت به احداث نیروگاه اقدام خواهند نمود.
2- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال به ازای هر مگاوات می باشد و مناقصه گران می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب مندرج در اسناد مناقصه واریز یا معادل آن ضمانت نامه بانکی تهیه و ارائه نمایند.
3- مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود در بخش احداث و بخش بهره برداری، آنالیز نموده و در نهایت قیمت هر کیلووات ساعت را مشخص نموده و پیشنهاد خود را ارائه نمایند. کمترین نرخ پیشنهادی به کیلووات ساعت، به عنوان برنده مناقصه تعیین گردیده و مطابق ضوابط قرارداد خرید تضمینی برق به مدت 20 سال با آن شرکت منعقد می گردد.
4- مناقصه گران به منظور شرکت در مناقصه می توانند اسناد مناقصه و نمونه قرارداد را از سایت ساتبا به نشانی www.satba.gov.ir دریافت نمایند.
5- تاریخ ارسال اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/12/18
با انتشار این آگهی از کلیه اشخاص حقیقی، شرکت ها، مشارکت ها و کنسرسیوم های بخش خصوصی داخلی و خارجی که دارای توانایی مالی لازم و تجربیات مفید و مرتبط به منظور اجرای طرح فوق می باشند، دعوت می شود مطابق با شرایط شرکت در مناقصه سرمایه گذاری سوابق و رزومه خود و شیوه تامین مالی جهت سرمایه گذاری طرح مورد اشاره را مطابق با شرایط و مفاد مندرج در اسناد سرمایه گذاری در مهلت قانونی تعیین شده در اسناد به سازمان ارائه نمایند.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با شماره تلفن 88084882 تماس حاصل فرمائید.