به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

فراخوان "مناقصه تعیین رقابتی نرخ پایه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با ظرفیت بیش از ۱۰ مگاوات"

سازمان ساتبا درنظر دارد برای تعیین نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت بیش از ۱۰ مگاوات، اقدام به فراخوان مناقصه تعیین رقابتی نرخ پایه خرید تضمینی برق نماید.

فراخوان، مستندات مناقصه و قرارداد نمونه از طریق فایل‌های زیر قابل دستیابی است. لازم به ذکر است سقف نرخ قابل پیشنهاد برای شرکت‌کنندگان ۵۰۰۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت و همچنین سقف ظرفیت درخواست احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاوات می‌باشد و ساتبا متعهد به خرید برق تولیدی به مدت ۲۰ سال در قبال برنده مناقصه خواهد بود.
متقاضیان محترم فرصت خواهند داشت تا پس از مطالعه فراخوان و اسناد مرتبط، پیشنهاد خود را جهت شرکت در مناقصه حداکثر تا حداکثر ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰2/۲3 به دبیرخانه ساتبا تحویل نمایند.
متقاضیان محترم برای هرگونه اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان به شماره ۰۲۱۸۸۰۸۴۶۴۸ تماس حاصل فرمایند.