به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه تجدیدپذیر به منظور صادرات و یا فروش برق در ایران
در راستای اجرای مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره 97/22029/20/100 مورخه 97/4/13 و یا مصوبه وزیر به شماره 95/14273/30/100 مورخ 1395/2/19 و اجرای آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی و آیین نامه بند «ه» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه شماره 99/24426/30/100 مورخ 1392/5/5)، مراحل ذیل برای اخذ مجوز احداث نیروگاه، صادرات و یا فروش برق تجدیدپذیر در ایران اعلام می گردد:

 فلوچارت صادرات برق  تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۲۸