به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه تجدیدپذیر به منظور صادرات برق
در راستای اجرای مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره 97/22029/20/100 مورخه 97/4/13 و اجرای آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی و آیین نامه بند «ه» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه شماره 99/24426/30/100 مورخ 1392/5/5)، مراحل ذیل برای اخذ مجوز احداث نیروگاه و صادرات برق تجدیدپذیر اعلام می گردد:

 فلوچارت صادراتتاریخ بروزرسانی : ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۱۲