رتبه

نام شرکت

امتیاز

نیروگاه های با ظرفیت کمتر از ۱ مگاوات

نیروگاه های با ظرفیت بیشتر از ۱ مگاوات

تعداد

(KW) ظرفیت

تعداد

ظرفیت (MW)

1

توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

723

625

5640

4

14.5

2

توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

720

618

6584

2

6.5

3

توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

578

444

8792

3

3.2

4

توزیع نیروی برق استان اصفهان

474

327

9052

3

3

5

توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

386

293

7030

0

0

6

توزیع نیروی برق استان فارس

345

332

2101

1

1

7

توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

344

274

4048

2

8

8

توزیع نیروی برق شیراز

196

145

1862

2

6.6

9

توزیع نیروی برق استان هرمزگان

192

162

1755

1

10

10

توزیع نیروی برق استان یزد

178

115

2528

2

7.5

11

توزیع نیروی برق استان همدان

145

40

850

6

45.4

12

توزیع نیروی برق استان تهران

131

32

1392.65

5

21.4

13

برق منطقه ای فارس

115

1

660

7

61.065

14

توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

108

105

658

0

0

15

برق منطقه ای یزد

105

0

0

7

65

16

توزیع نیروی برق استان مرکزی

103

46

1379

2

9

17

توزیع نیروی برق استان لرستان

94

76

880

0

0

18

برق منطقه ای زنجان

90

0

0

6

118.2

18

توزیع نیروی برق استان قم

90

39

2190

1

3.4

19

توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

85

61

1833.3

0

0

20

توزیع نیروی برق استان قزوین

73

61

842

0

0

21

برق منطقه ای خراسان

70

1

600

4

45

22

توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

64

58

650

0

0

23

توزیع نیروی برق استان زنجان

60

27

1290

1

7

24

توزیع نیروی برق استان سمنان

57

24

366

2

4.313

25

توزیع نیروی برق استان البرز

51

18

1204.2

1

2

26

توزیع نیروی برق تهران بزرگ

46

43

497.675

0

0

27

برق منطقه ای کرمان

45

0

0

3

30

28

توزیع نیروی برق استان گیلان

40

0

0

3

9.2

29

توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری

39

21

270

1

1.5

30

توزیع نیروی برق استان خوزستان

38

11

445

1

2

31

توزیع نیروی برق استان بوشهر

36

24

952.5

0

0

32

برق منطقه ای اصفهان

35

2

1110

1

10

33

توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد

34

31

367.5

0

0

34

توزیع نیروی برق استان مازندران

31

7

718.2

1

1.9

35

برق منطقه ای تهران

30

0

0

2

18.4

35

برق منطقه ای آذربایجان

30

0

0

2

51.98

35

توزیع نیروی برق استان اردبیل

30

2

1320

1

1

36

برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

25

1

660

1

10

37

توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

21

21

138

0

0

37

توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

21

12

770.3

0

0

38

توزیع نیروی برق اهواز

20

8

900

0

0

39

برق منطقه ای غرب

15

0

0

1

10

39

برق منطقه ای خوزستان

15

0

0

1

9.6

39

برق منطقه ای گیلان

15

0

0

1

92.5

40

توزیع نیروی برق استان کردستان

13

13

100

0

0

41

توزیع نیروی برق استان ایلام

9

6

230

0

0

42

توزیع نیروی برق تبریز

8

5

211

0

0

43

توزیع نیروی برق غرب استان مازندران

6

6

44.4

0

0

44

توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

1

1

5

0

0

44

توزیع نیروی برق استان گلستان

1

1

5

0

0

* توضیح اینکه برای نیروگاه های ۱ تا ۲۰ کیلووات ۱ امتیاز ، نیروگاه های ۲۰ تا ۱۰۰ کیلووات ۵ امتیاز ، نیروگاه های ۱۰۰ کیلووات تا ۱ مگاوات ۱۰ امتیاز و برای نیروگاه های بالاتر از ۱ مگاوات ۱۵ امتیاز منظور شده است .

  رتبه شرکت‌های برق منطقه‌ای


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۲۱