به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

اطلس مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی

مهمترین داده هایی که برای استخراج اطلس انرژی زمین گرمایی از آنها استفاده شده است بر اساس گزارش های ارائه شده توسط پیمانکاران، مشاورین، مجریان و کارفرماهای ذیل می باشد :
دفتر انرژی زمین گرمایی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، ستاد توسعه فناوری انرژی های نو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی اتمی، شرکت تحقیقات و مطالعات انرژی آذربایجان، مشانیر، آتک، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، ENEL (ایتالیا) ، SKM (نیوزیلند) ، PNOC-EDC/EDC (فیلیپین) .
کارشناس مسئول حوزه مهندسی انرژی زمین گرمایی – آقای فرهاد عبداله زاده – شماره تماس: 880844161   ایمیل: F.Abdollahzadeh@iranenergy.org.ir

گزارش پشتیبان اطلس پتانسیل انرژی زمین گرمایی کشور