به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

آرشیو اخبار

مردمی بودن توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از ویژگی های بارز این بخش است.
از سوی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) در مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در دانشگاه شهید بهشتی مطرح گردید:مردمی بودن توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از ویژگی های بارز این بخش است.
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۵