به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

آرشیو اخبار

دکتر اردکانیان: تا آغاز تابستان سال آینده 500 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر کشور افزوده خواهد شد.
دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو در سومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر :
تا آغاز تابستان سال آینده 500 مگاوات به ظرفیت نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر کشور افزوده خواهد شد.
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۵