به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 15
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 14
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 13
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 12
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 11
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 10
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 9
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 8
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 7
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 6
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 5
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 4
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 3
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 2
افتتاح نیروگاه خورشیدی بافت- آبان 98 1

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید