به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 10
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 9
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 8
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 6
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 5
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 4
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 3
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 1
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 7
افتتاح نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی علی آباد خواف-خراسان جنوبی -تیر ماه 1398 2

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید