به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 13
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 12
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 11
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 9
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 8
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 7
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 5
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 4
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 3
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 2
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 1
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی استان فارس(شهرستان اقلید) 10

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید