به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 9
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 8
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 7
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 6
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 5
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 4
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 3
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 2
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 1
برگزاری دوره آموزشی گرید کد(کدهای شبکه)با همکاری شرکت GIZ آلمان 10

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید