به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 3
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 1
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 2
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 4
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 5
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 6
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 7
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 8
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 9
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 10
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 11
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 12
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 13
افتتاح نیروگاه 20 مگاواتی کرمان-مرداد 96 14

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید