به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

امور اداری

عمده اهداف واحد اموراداری:

1- ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی اداری ‌پشتیبانی به کلیه پرسنل (شاغل- بازنشسته- مستمری‌بگیر و ...)
2- اقدامات رفاهی در اجرای دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های ذیربط
3- نظارت بر اجرای بخشنامه‌های ارسالی
4- اقدام درخصوص صدور احکام کارکنان نظیر آماده به خدمت، تعلیق- انفصال از خدمت، مرخصی، مأموریت، افزایش سنوات ارتقاء، رتبه، انتقالی، بازنشستگی، اضافه‌کاری و ... با توجه به مقررات موجود
5- اجرای طرحهای مصوب طبقه‌بندی مشاغل کارمندی کارگری در چارچوب دستورالعمل و ضوابط حاکم
6-نظارت بر انجام مطالعات لازم در زمینه تشکیلات و روشها، آموزش و طبقه‌بندی مشاغل به منظور ایجاد و برقراری سیستمها و روشهای مفید و مؤثر در شرکت
7- ارائه نظرات مشورتی، پیشنهادهای اصلاحی و راهنمائیهای تخصصی به واحدها در کلیه زمینه‌های مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت
8- تأمین نیازهای استخدامی سازمان و انجام اقدامات لازم در جهت تأمین نیروی‌انسانی از طریق برگزاری آزمونهای استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
9- نظارت بر تهیه احکام مأموریتهای داخلی و خارج از کشور کارکنان
10- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 
واحدهای زیرمجموعه

  •  اداره کارگزینی
  •  اداره بیمه و رفاه
  •  اداره نظارت بر خدمات