به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادها

مسئولیت اداره این دبیرخانه بر عهده مسئول واحد آموزش و منابع انسانی (یا عناوین مشابه) خواهد بود.
  
شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادها
 
1- تدوین متن پیشنهادی آیین‌نامه‌ها ودستورالعملهای دریافت، بررسی، تقدیر، تایید، تصویب و ابلاغ پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه در سطح شرکت سانا جهت تصویب در کمیته اجرایی نظام پیشنهادها.
2-ایجاد هماهنگی، هم‌سویی، تبیین و تسهیل در اجرای نظام پیشنهادها در شرکت سانا با تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای لازم و مستندسازی کلیه مراحل انجام یافته در مورد هر پیشنهاد
3- راهبری سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادها
4- پایش و نظارت بر اجرای نظام پیشنهادها و ارائه گزارش دوره ای از وضعیت نظام پیشنهادها و عملکرد واحدهای مربوطه.
5- سرعت بخشیدن در اجرای آئین نامه نظام پیشنهادها و پیگیری مستمر در رفع مشکلات اجرائی آن.
6- ارائه طرحهای مناسب اعم از فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی به منظور تشویق و ترغیب کارکنان، ارباب رجوع، و افراد متفکر و خلاق برای ارائه پیشنهاد، ایده و نظرات مفید و سازنده به کمیته اجرایی و پیگیری اجرای آنها پس از تصویب کلیه مراحل لازم و اطلاع‌رسانی مناسب و پاسخگویی درخصوص نظام پیشنهادها به کارکنان شرکت سانا از طریق سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادها (اتوماسیون اداری و..) باشد.
7- پایش عملکرد کارشناسان نظام پیشنهادها و ارائه گزارش عملکرد آنها به کمیته اجرایی و همچنین پیگیری از کارشناسان درخصوص نتیجه بررسی پیشنهادهای ارجاع شده به ایشان و نیز تهیه و تنظیم شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش مشارکت در نظام پیشنهادات و انجامارزشیابی سالیانه.
8-تهیه بانک اطلاعات کارشناسان خبره جهت کارشناسی پیشنهادها با همکاری واحدهای ذیربط.