به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

دفتر ریاست

سید محمد صادق زاده

سید محمد صادق زاده

معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
دکتر شعبانی کیا

اکبر شعبانی کیا

معاون فنی و اجرایی
جعفر محمد نژاد

جعفر محمدنژادسیگارودی

معاون برنامه ریزی و توسعه
محمد شهرابی

محمد شهرابی فراهانی

معاون مالی و پشتیبانی