به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چشم انداز و ماموریت ها

ماموریت سانا عبارت است از:
کمک به پایدارسازی و تنوع‌بخشی منابع انرژی، توسعه ظرفیت‌ها و کاهش هزینه‌های درازمدت نظام تولید انرژی و صیانت از محیط ‌زیست و منابع انرژی‌ تجدیدناپذیر کشور از طریق مدیریت منابع تجدیدپذیر انرژی و مدیریت گسترش تولید و مصرف انرژی‌های نوین در کشور با تمرکز بر حداکثر سازی مشارکت بخش خصوصی
 
تحقق ماموریت فوق از طریق انجام فعالیت های زیر صورت می گیرد:
  •        مشارکت فعال در تدوین طرح ملی انرژی و استراتژی انرژی‌های نو در کشور
  •        مشارکت فعال در ایجاد و مدیریت بازار تضمین شده برای تولیدکنندگان انرژی‌های نو در کشور
  •        تهیه اطلس و امکان سنجی منابع مختلف انرژی‌های نو در کشور
  •      شکل‌دهی و حمایت از روابط بین‌ متخصصین و سازمان‌های فعال داخلی در زمینه انرژی‌های نو از یک طرف و متخصصین، سازمان‌ها و جوامع‌ بین‌المللی از طرف دیگر
  •       شناسایی منابع بین‌المللی و تلاش در جهت جذب و تخصیص این منابع به فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی انرژی‌های نو در کشور
  •      تدوین استراتژی‌های توسعة تکنولوژی در زمینة انرژی‌های نو و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در حوزة انرژی‌های نو به منظور حمایت از مراکز تحقیقاتی و تولیدی در جهت توسعه تکنولوژی‌های مربوطه
  •        ردیابی تحولات تکنولوژی در حوزه انرژی‌های نو و آگاه‌سازی مراکز تحقیقاتی و تولیدی کشور از دست‌آوردهای آن
  •       فراهم‌کردن بستر لازم برای انتقال ، جذب و صدور تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های نو و حمایت از بنگاه‌ها در استفاده و تجاری‌سازی آن‌ها
  •       مشارکت فعال در تدوین معیار‌ها و قوانین برای حمایت از تولید و فعالیت‌های R&D در زمینة انرژی‌های نو
  •         فرهنگ‌سازی و تشویق جامعه به استفاده از انرژی‌های نو
 
 
چشم انداز سانا عبارت است از:
تبدیل شدن به متولی منحصر به فرد انرژی های تجدیدپذیر در کشور و سرآمد سازمان های مشابه در منطقه در حوزه ماموریت تعیین شده
 
لازم به ذکر است که چشم‌انداز فوق در راستای چشم انداز بیست ساله کشور ترسیم شده است و منظور از "منطقه" مجموعه        کشورهایی است که از آنها در چشم‌انداز ملی تحت عنوان "کشورهای منطقه" یاد می شود.