چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات
مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی مدیریت دولتی

نیروی انسانی

مشاور ریاست سازمان

معاون مدیرکل اداری و پشتیبانی

رییس گروه منابع انسانی و آموزشی

021-88088766

021-88088766