به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات
مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندس برق

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

- مدیر پروژه های ممیزی انرژی الکتریکی (سابا) از سال 1377 الی 1388
- رئیس گروه توسعه تولید همزمان برق و حرارت (سابا) از سال 1388 الی 1389
- مدیر کل دفتر مطالعات و بهره وری انتقال و توزیع (سابا) از سال 1389 الی 1396
- رئیس گروه هوشمندسازی تولید و مصرف انرژی و نظارت بر اتصال به شبکه (ساتبا) از سال 1396 الی 1397
- مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات (ساتبا) از سال 1397 تاکنون

88088766

88088766

88085006-9

218

اهم فعالیت دفتر: اجرای مصوبات و بخشنامه های مرتبط با برنامه های اصلاح و تعالی نظام اداری ، پیاده سازی، استقرار و نظارت بر سیستم های مدیریتی ، همکاری و هماهنگی امور مربوط به طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد ، ارزیابی و نظارت برعملکرد کمی و کیفی واحدهای اجرایی سازمان ، نظارت بر تعیین نیازهای آموزشی براساس اهداف و نیازهای شغل و شاغل ، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء کیفی عملکرد منابع انسانی ، مدیریت و نظارت در طراحی، توسعه، تعمیر و ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری سازمان ، برنامه ریزی جهت توسعه فن آوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک ، مدیریت و نظارت بر اجرای سیستم های مبتنی بر امنیت اطلاعات در سطح سازمان