چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

حوزه ریاست - مشاور ریاست ساتبا
مشاور ریاست ساتبا

دکترای تخصصی (PhD)

مدیریت انرژی

تحقیق در عملیات

مدیرگروه سرمایه‌گذاری وزارت نیرو
فوق دکترای مدیریت عملیات، دانشگاه پورتو
مدیر گروه تنظیم و نظرات بر مقررات بازار برق، وزارت نیرو
مدیر گروه نظارت و صدور مجوز، وزارت نیرو

021-88086944

بالغ بر ۲۵ سال سابقه توسعه، پژوهش و تألیف در حوزه بهره‌وری برق و آب کشور