چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

ریاست سازمان - معاون وزیر و رییس سازمان
معاون وزیر و رییس سازمان

کارشناسی ارشد

برق الکترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

88081416

88086970

معاون وزیر و رییس سازمان
نایب رییس هیات مدیره همراه اول
معاون منابع انسانی و پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
مدیرعامل هولدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکتا
مدیرکل ارتباطات زمینی و ماهواره ای صدا و سیما