به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

ریاست سازمان - معاون وزیر و رییس سازمان
معاون وزیر و رییس سازمان

دکترای تخصصی (PhD)

مهندسی انرژی

فوق لیسانس- مهندسی انرژی، لیسانس- مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

88081416

88086970

معاون وزیر و رئیس سازمان
مدیرکل دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع
مدیر دفتر باد و امواج
رئیس گروه پتانسیل سنجی باد