به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

ارتباط مستقیم با مدیران

سید محمد صادق زاده

معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
 • 88081416
 • 88086970

محمد تقی زعفرانچی زاده

معاون توسعه بخش غیردولتی
 • 88086737
 • 88086737

محمد شهرابی فراهانی

مدیرکل دفتر ریاست و بازرسی
 • 88088665

جعفر محمدنژادسیگارودی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
 • 88374001
 • 88374005

سعید کریم زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • 88363527
 • 88368756

علی نظری

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
 • 88362161
 • 88362162

آرش امیدی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه
 • 88084565
 • 88086983

ناصر اصغری

مدیرکل دفتر پروانه ها و مجوزها
 • 88088766

مجتبی لونی

مدیرکل دفتر تدوین و تسهیل مقررات
 • 88088641
 • 88088641

محمد دشتی آهنگر

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادها
 • 88084648
صفحه ۱ از ۲ ۲