به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

ارتباط مستقیم با مدیران

سید محمد صادق زاده

معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
 • 88081416
 • 88086970

محمد تقی زعفرانچی زاده

معاون توسعه بخش غیردولتی
 • 88086737
 • 88086737

محمد شهرابی فراهانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • 88363527
 • 88368756

امیر دودابی نژاد

معاون فنی و استانداردها
 • 88084683
 • 88084685

جعفر محمدنژادسیگارودی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
 • 88084731
 • 88362157

سعید کریم زاده

مدیرکل دفتر ریاست و بازرسی
 • 88088665

ناصر اصغری

مدیرکل دفتر پروانه ها و مجوزها
 • 88088766

ابوالفضل شیرودی

رییس توسعه همکاری های بین المللی
 • 88377039
 • 88377039

علی زیاری

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و نظارت
 • 88084686
 • 88084686

کیان نجف زاده

مدیرکل دفتر تدوین استانداردها و مقررات فنی
 • 88370008
 • 88084563