به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

گروه آگاه سازی

 گروه آگاه سازی : 
  •  ردیابی و تحقیق در زمینه تمامی صور انرژیهای نو در سطح جهانی و ارائه جهت درج در رسانه های خبری، وب سایت سازمان و نشریه پیام سانا
  • بروزرسانی کلیه اسناد و مدارک فنی پروژه ها و اعمال تغییرات در لوحهای آموزشی و کتابچه
  • حضور در کلیه نمایشگاههای مرتبط و نیمه مرتبط با مباحث سازمانی و ارائه توضیحات
  • انجام کارگاههای آموزشی در سطح کشور در کلیه زمینه ها برای علاقمندان و یا گروههای هدف
  • حضور در بازدید از سایتها توسط دانشگاهیان و علاقمندان و ارائه توضیحات
  • مدیریت محتوای علمی در کلیه موارد رسانه ای اعم از صدا و سیما و نشریات و مجلات و ماکتها
  • انجام کلیه امور بین الملل و تعامل و تفاهم با کشورهای دوست و علاقمند به همکاری