به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

درباره معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت برنامه ریزی و توسعه تحت نظر مدیریت عامل عهده دار وظایف کلیدی و مهمی در سازمان بوده که از اهم آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
 
  • نظارت بر حسن انجام وظایف و فعالیتهای دفتر آموزش و مطالعات استراتژیک
  • نظارت بر حسن انجام وظایف و فعالیتهای دفتر بودجه و کنترل پروژه
  • نظارت بر حسن انجام وظایف و فعالیتهای دفتر توسعه ترویج و فن اوری اطلاعات
  • هماهنگیهای لازم بین مدیریت عامل شرکت و بخشهای مختلف سازمان با واحدهای زیر مجموعه
  • عضویت و یا معرفی نماینده به منظور شرکت فعال در کمیته های که به گونه ای فعالیت آنان مرتبط با موضوع فعالیتهای تحت سرپرستی باشد
  • اعلام خط مشی سازمان ،تصمیم گیری و انجام مکاتبات مربوط با داخل و خارج سازمان در حیطه وظایف معاونت
  • تشخیص نیاز و پیشنهاد بکارگیری نیروی انسانی موقت و دائم جهت انجام فعالیتهای این معاونت
         
همچنین این معاونت نقشی اساسی در تهیه اعتبارات مورد نیاز طرحهای و پروژه های در دست اجرای سازمان داشته و تعامل مناسبی با سازمان ها و ارگانهایی که به نوعی با سازمان انرژی های نو ایران در تعامل می باشند دارد .