به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

زیست توده یکی از منابع عمده در میان انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر می‌باشد. تعاریف متعدد و گوناگونی از این منابع شده است. بر اساس تعاریف موجود در استاندارد 2001/77/EC، "زیست توده عبارت است از اجزا قابل تجزیه زیستی از محصولات، پسماندهای و زائدات کشاورزی (شامل مواد گیاهی و دامی)، جنگل ها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه".

زیست توده