به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

گازسازی ساده
این روش بر پایه اکسیداسیون جزئی مواد ورودی با پایه کربنی و تبدیل آنها به گاز مصنوعی عمل می کند. این تکنولوژی نیز دارای سابقه طولانی در صنعت بوده و تا پیش از تامین دسترسی آسان به نفت و گاز طبیعی در کشورهای توسعه یافته جهت استخراج گاز از زغال سنگ یا نفت متداول بوده است. استفاده از این تکنولوژی در تصفیه مواد زائد جامد در سال 1980 آغاز شد اما بسیاری از کارخانه های ساخته شده نتوانستند به کار خود ادامه دهند. با توسعه هرچه بیشتر تکنولوژی و نیاز به جلوگیری از ورود پسماند به محل‌های دفن، این تکنولوژی در سال های اخیر به ویژه در اروپا و ژاپن گسترش یافته است.
حاصل تجربه های اولیه در این زمینه نشان دهنده لزوم انجام حداقل پیش پردازش برای عملکرد مناسب گازسازی است. این پیش پردازش شامل جدا کردن پسماندهای حجیم و غیر آلی و فرآیند هایی نظیر خرد سازی و خشک کردن است.
در روش گازسازی ابتدا 10% تا 30% ارزش حرارتی مواد موجود در پسماند برای تولید انرژی اولیه اکسید می شود. این انرژی اولیه باعث تولید گاز مصنوعی متشکل از متان، هیدروژن و دی اکسید کربن می گردد. به راکتور گازسازی با توجه به نوع استفاده از گاز خروجی هوا، اکسیژن یا بخار آب تزریق می گردد.
راکتورهای گازسازی معمولاً به دو صورت افقی و عمودی وجود دارند و سه نوع طراحی دارند:
- بستر ثابت
- بستر سیال
- بستر کشیده
تفاوت این راکتورها در نحوه ورود اکسیژن، نحوه ورود مواد اولیه و جهت حرکت مواد در راکتور است. در شکل زیر شمای کلی تولید انرژی به وسیله تکنولوژی گازسازی نشان داده شده است.

زیست توده9

شمای کلی تولید انرژی بوسیله تکنولوژی گازسازی ساده

در صورتی که گازسازی در دمای بالا صورت بگیرد مواد غیر آلی در راکتور ذوب شده و پس از سرد شدن یک سرباره شیشه ای غیر خطرناک را تشکیل می دهد.