به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم‌های باسرپوش ثابت (هاضم های چینی)
این نوع هاضم‌ها در سال 1936 توسط یک محقق چینی ساخته شد و به مرور زمان تحقیقات فراوانی بر روی این مدل انجام گرفته است. هاضم‌چینی، شامل اطاقک گاز بندی شده‌ای است که از آجر، سنگ و یا بتون ساخته می‌شود. اجرای این نوع هاضم‌ها در محیط‌های مختلف امکان پذیر است.
در این نوع مدل، فشار گاز حاصله ثابت نبوده و موقع پر بودن محل ذخیره گاز فشار زیاد و هنگام مصرف فشار بتدریج افت پیدا می‌کند، که با طراحی و استفاده از شیرهای فشار شکن مناسب می‌توان، فشار ثابتی از گاز را ایجاد کرد.
در احداث این نوع هاضم‌ها، کیفیت مواد اولیه و کنترل وضعیت گاز بندی قسمت‌های مختلف در افزایش راندمان تولید بسیار مؤثر است، ضمن آنکه نمی‌توان از طراحی و نظارت دقیق در هنگام ساخت این نوع هاضم‌ها چشم پوشی کرد. چرا که گاهاً مشاهده شده است به علت عدم رعایت اصول فنی و مهندسی لازم، شکاف و ترک‌های وسیعی در این نوع هاضم‌ها ایجاد شده و وضعیت گازبندی هاضم را کاملاً مختل کرده است.

زیست توده 16